Αίθουσες

Αίθουσες

Αίθουσες

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος καθώς και στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Y 9274Y 9236No2 7376

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in