Compus

Compus

Compus

Το CoMPUs αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα ανά τμήμα, ανοιχτά και κλειστά.
Για να προσπελάσετε τα κλειστά μαθήματα απαιτείται λογαριασμός χρήστη.
Για να μπείτε στο Compus καθώς και για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη πατήστε εδώ.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in