Διαδικασίες πληρωμής διδάκτρων

Διαδικασίες πληρωμής διδάκτρων

Διαδικασίες πληρωμής διδάκτρων

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο δόσεις: α) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών το ποσό των 1.800 ευρώ και β) με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται ούτε να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να του χορηγηθεί βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών. Οι φοιτητές είναι επίσης υποχρεωμένοι σε 15 ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων να καταβάλουν το ποσό των διδάκτρων που θα τους ζητηθεί από τη Γραμματεία (μικρότερο μιας δόσης). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in