Ορκωμοσία

Ορκωμοσία

Ορκωμοσία

Στην τελετή ορκωμοσίας μετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται με ειδική τήβεννο και παρουσία του Πρύτανη, των Αναπληρωτών Πρύτανη, του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Διευθυντή του ΠΜΣ.
Η τήβεννος, την οποία θα φορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την τελετή αποφοίτησής τους, θα είναι μανδύας από μαύρο ύφασμα, με περιλαίμιο και περιώμιο, που θα φέρουν το χρώμα του Τμήματος, και στο στήθος θα υπάρχει κεντημένο το διάσημο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαμηνή, για την οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το ποσό των σαράντα (40 €) ευρώ, το οποίο αφορά τη δαπάνη για την αγορά της μεμβράνης και των εξόδων εκτύπωσής της. Με την καταβολή του παραπάνω ποσού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πέρα από τη μεμβράνη του πτυχίου, θα δικαιούνται να λάβουν δωρεάν ένα (1) αντίγραφο του πτυχίου και ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για κάθε νέο αντίγραφο πτυχίου ή για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το ποσό των πέντε (5 €) ευρώ.
Τα ποσά που καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για περγαμηνή και για αντίγραφο πτυχίου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in