Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για τον 4ο κύκλο του ΠΜΣ στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 20/03/2018.

Παράλληλα ο τέταρτος κύκλος του Προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 23/03/2018.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in