Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος"

 

 

EOD1

 

 

 

EOD

 

Συνέδριο Έδρας JEAN MONNET
"Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος"


Θεματικές:


Α΄ Συνεδρία: Πτυχές Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
Β΄ Συνεδρία: Ο έλεγχος στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Ευρήματα και Διαπιστώσεις
Με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2016


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, ώρα έναρξης 17:00


Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος)

Έδρα JEAN MONNET "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος"


http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/


Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων


http://idea.uom.gr 

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in